Om bloggen

Syftet med bloggen ”All Afrosvensk Everythang”  var att lyfta fram det afrosvenska perspektivet, stärka den afrosvenska befolkningens gemenskap, och motverka vithetsnormen inom media- och kommunikation. I bloggen intervjuades afrosvenskar/svarta svenskar från olika delar av det svenska samhället. Bloggen tog också upp frågor om politik, rasism och jämlikhet.

Top